MYKONOS BIENNALE


MYKONOS BIENNALE


2023 - Orphic Mysteries

2023 Orphic Mysteries

27th September to 3rd October 2023

27th September
to
3rd October 2023

2021 - 1821

2019 - Apathia

2017 - Trans Allegoria

2015 - Antidote

2013 - Crisis & Paganism

Orphic Mysteries

2023

MYKONOS BIENNALE

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ, 27 ΣΕΠΤ. 2023, ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ, ΑΝΩ ΜΕΡΑ

ΠΡΕΛΟΥΔΙΟ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ, 18:00
ΠΡΟΒΟΛΗ DRAMATIC NIGHTS ΗΜΕΡΑ 1, 21:00

ΠΕΜΠΤΗ, 28 ΣΕΠΤ. 2023, ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ, ΑΝΩ ΜΕΡΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΕΝΑΕΣ ΑΠΑΡΧΕΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΟΜΑΔΕΣ ΧΟΡΟΥ: ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΙ, ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΚΗ ΒΕΓΓΕΡΑ, ΜΑΝΤΩ
ΜΟΥΣΙΚΟΙ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΜΠΕΛΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΗΓΑΣ, ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟΣ ΣΕΛΙΝΑΣ, 18:00
ΠΡΟΒΟΛΗ: ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΚΗΝΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗ, 21:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 29 ΣΕΠΤ. 2023, ΝΗΣΟΣ ΔΗΛΟΣ

ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΑΝΤΙΔΟΤΟΥ, 16:00
(ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ)

ΣΑΒΒΑΤΟ, 30 ΣΕΠΤ. 2023, ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ, ΑΝΩ ΜΕΡΑ

ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΟΡΦΕΑ/ΠΑΤΗΜΑ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ, 18:00
ΚΗΠΟΣ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ: ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΕΣΕΙΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ ΤΟΥ ΣΑΞΟΦΩΝΙΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗ «ΠΑΣΙΦΑΗ»
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΗ ΝΙΚΟY ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΜΕ ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ «ΛΗΝΩΒΑΠΤΙΣΜΑ»
ΠΡΟΒΟΛΗ ANIMATION, 20:00
ΜΥΣΤΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ
ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΓΟΡΙΑΣ, 21:00

ΚΥΡΙΑΚΗ, 1 ΟΚΤ. 2023, ΧΩΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΚΗΠΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ:
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΥΔΙΑΣ ΒΕΝΙΕΡΗ: ΔΙΟΝΥΣΟΣ, Ο 13ος ΜΗΝΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΑΧΑΝΑΣ, ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΑ, 19:00
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΜΟΥΡΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΥ: Ο ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΤΟΥ ΝΙΤΣΕ ΚΑΙ Η ΘΕΙΑ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΤΗΣ ΒΕΝΙΕΡΗ, 20:00
ΧΩΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ: ΠΡΟΒΟΛΗ VIDEO GRAFFITI, 22:00

ΔΕΥΤΕΡΑ, 2 ΟΚΤ. 2023, ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ, ΑΝΩ ΜΕΡΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΝΤΙΔΟΤΩΝ, 18:00
Η ΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, 19:00
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ
ΠΡΟΒΟΛΗ DRAMATIC NIGHTS ΗΜΕΡΑ 2, 21:00

ΤΡΙΤΗ, 3 ΟΚΤ. 2023, ΧΩΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΤΕΛΕΤΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ, 19:00
ΠΕΤΡΟΣ ΒΕΛΩΝΗΣ: ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ, ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ VIDEO GRAFFITI ΗΜΕΡΑ 2, 22:00

Ο ΝΙΚΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΘΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΕΙ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΡΩΜΕΝΟ «ΙΕΡΗ ΔΙΑΠΟΜΠΗ» ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΤΩΝ VIDEO GRAFFITI ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ

PROGRAM

WEDNESDAY, 27 SEPT. 2023, YELLOW TOWER, ANO MERA

PRELUDE AT THE GARDEN OF MYSTERIES, 18:00
DRAMATIC NIGHTS SCREENING DAY 1, 21:00

THURSDAY, 28 SEPT. 2023, YELLOW TOWER, ANO MERA

CELEBRATING THE DIONYSIAN FROM THE TIMELESS ROOTS TO NOW
DANCE GROUPS: ANEMOMYLI, MYKONIATIKH VEGERA, MADO
MUSICIANS: MICHALIS BABELIS, MARIOS KOUTSOUKOS, NIKOS HAZIAGGELIS, GIANNIS RIGAS, FRANTSESKOS SELINAS, 18:00
SCREENING: URBAN SCENES AND SOUL, 21:00

FRIDAY, 29 SEPT. 2023, DELOS ISLAND

ANTIDOTE TREASURE HUNT, 16:00
(WEATHER DEPENDENT)

SATURDAY, 30 SEPT. 2023, YELLOW TOWER, ANO MERA

BAPTISM OF ORPHEUS/GRAPE STOMPING, 18:00
GARDEN OF MYSTERIES: INTERACTIVE FINE ART EXHIBITION AND PERFORMANCES
MUSIC PERFORMANCE ‘PASIPHÄE’ BY THE SAXOPHINIST DIMITRIS VASSILAKIS AND
‘LINOBAPTISMA’ BY THE COMPOSER NIKOS PLATANOS (WITH ACCORDION)
ANIMATION SCREENING, 20:00
MYSTIC DINNER
PARTY OF ALLEGORIA, 21:00

SUNDAY, 1 OCT. 2023, TOWN OF MYKONOS

ARCHEOLOGICAL MUSEUM GARDEN:
LYDIA VENIERI’S EXHIBITION: DIONYSUS, THE 13TH MONTH
MICHALIS KATAHANAS, VIOLA MUSIC PERFORMANCE, 19:00
MARIA MOURTOU PARADEISOPOULOU PRESENTS NIETZSCHE‘S APOLLONIAN DIONISUS AND VENIERI’S DIVINE CONSPIRACY, 20:00
MYKONOS TOWN CENTER: VIDEO GRAFFITI SCREENING, 22:00

MONDAY, 2 OCT. 2023, YELLOW TOWER, ANO MERA

OPENING CEREMONY OF ANTIDOTE BOXES, 18:00
ARTEMIS PROCESSION, 19:00
CONTINUATION OF THE EXHIBITION AT GARDEN OF MYSTERIES
DRAMATIC NIGHTS SCREENING DAY 2, 21:00

TUESDAY, 3 OCT. 2023, TOWN OF MYKONOS

ARCHEOLOGICAL MUSEUM: CLOSING CEREMONY, 19:00
PETROS VELONIS: MUSIC PERFORMANCE, SONG OF THE MYSTIC
VIDEO GRAFFITI SCREENING DAY 2, 22:00

NIKOS PLATANOS WILL COORDINATE THE MUSICAL PERFORMANCE "IERI DIAPOMPI" ACCOMPANING THE
SCREENING OF VIDEO GRAFFITI ACROSS THE CHORA

Φ, Orphic Mysteries

Φ, Orphic Mysteries

Φ is the child of one and two, of the unit and its binary hypostasis.

It is the magical number that never ends: the eternal hermaphrodite, son of Rhea and Cronus, of the sphere and time. The Logos of the Golden Ratio, the eternal division of the genetic amoeba, the dance of the cosmic DNA, the endless fermentation. The greatest Orphic mystery is the Coherence that the celebration gives to the world. By celebrating, Dionysus defeated real armies. The power of Intoxication breaks the limits of restraint and strips man and feelings from Himself, seeking to share Himself: I am the Vine, the bread is our body, the wine is our blood, the dance is our soul united. The unit is divided and reunited in the dance. In the theater, the repeated pantomime of each drama, as roles are projected and cut off from oneself, brings catharsis.

The Orphic Mysteries are not conveyed by logical words but by feelings that reward instinct. They concern the click of a higher sensual knowledge, where the initiates communicate united. Then sadness and joy, mourning and resurrection, feeling and reason become our trial, our unique and indivisible, and panhuman memory.

“Snake, monkey, and eagle
with the great feast
we will finish the ballos” …

Lydia Venieri
Maroussi, May 2023


Το Φ είναι το παιδί του ένα και του δύο, της μονάδας και της δυαδικής της υπόστασης.

Είναι ο μαγικός αριθμός που ποτέ δεν τελειώνει: ο αιώνιος ερμαφρόδιτος, γιος της Ρέας και του Κρόνου, της σπείρας και του χρόνου. Ο Λόγος του Χρυσού Κανόνα, η αέναη διάσπαση της γενετικής αμοιβάδας, ο χορός του συμπαντικού DNA, η ατέρμονη ζύμωση. Το μεγαλύτερο Ορφικό μυστήριο είναι η Συνοχή που δίνει στον κόσμο η γιορτή. Γιορτάζοντας νίκησε ο Διόνυσος αληθινούς στρατούς. Η δύναμη της Μέθης σπάει τα όρια της δέσμευσης κι απογυμνώνει τον άνθρωπο και τα αισθήματα από τον εαυτό Του αναζητώντας να Τον μοιραστεί: Εγώ εἰμί η Άμπελος, το ψωμί είναι το σώμα μας, το κρασί το αίμα μας, ο χορός είναι η ψυχή μας ενωμένη.
Η μονάδα μερίζεται και ξανά ενώνεται στον χορό. Στο θέατρο, την επαναλαμβανόμενη παντομίμα του κάθε δράματος, καθώς προβάλλονται οι ρόλοι και αποκόβονται από τον εαυτό, έρχεται η κάθαρση.

Τα Ορφικά Μυστήρια δεν μεταφέρονται με λόγια λογικά παρά με αισθήματα που επιβραβεύουν το ένστικτο. Αφορούν το κλικ μιας ανώτερης αισθαντικής γνώσης, όπου οι μυημένοι κοινωνούν ενωμένοι. Τότε θλίψη και χαρά, πένθος κι ανάσταση, αίσθημα και λογική γίνονται η δίκη μας, μοναδική μας κι αναπόσπαστη και πανανθρώπινη μνήμη.

«Φίδι, πίθηκος κι αητός
με το δείπνο το μεγάλο
θα τελειώσουμε τον μπάλλο»…

Λυδια Βενιέρη
Νέα Υόρκη, Μάιος 2023

Treasure Hunt - Antidote

Boxes with the label “Antidote” have been sent to artists from around the world. The artists returned the boxes with a piece of art inspired by the theme - Antidote. The boxes will be hidden on the sacred island of Delos. A treasure hunt will be organized, where visitors will scatter around the island to find the “treasures”. Our long term goal is to attain the first floating museum - maybe an old war ship- where the artworks of the Mykonos Biennale will be exhibited, the museum of Archipelago.

2023 Antidote artists include:

Dramatic Nights

A short film festival will be held at the Venieri house of Ano Mera, screening the Official 2023 Selection selection from around the world. See previous festival selections

from around the world.

Video Graffiti

In the old town of Mykonos, famous for its white building and thus often called the bride of the Aegean, the official Video Graffiti Official 2023 selection will be projected on the walls of houses and garden walls transforming this town that never sleeps into a living theatre of video graffiti. See previous festival selections

Animation

In the garden of the Venieri Tower in Ann Mera, the official Animation Official 2023 selection will be projected

Urban

In the garden of the Venieri Tower in Ann Mera, the official Urban Official 2023 selection will be projected